ราคาจัดฟันย้ายเคสที่ wise dental clinic พิษณุโลก

ถ้าคุณย้ายที่อยู่ ย้ายที่เรียน ย้ายที่ทำงาน สามารถมาปรึกษาวางแผนจัดฟันต่อได้ทันที่ที่ wise dental clinic พิษณุโลก

ขั้นตอนการรักษาและค่าใช้จ่ายกรณีย้ายเคสจัดฟันมาทำต่อที่ wise dental clinic

  1. เข้ารับการตรวจเพื่อวินิจฉัยว่าเครื่องมือจัดฟันที่ใช้อยู่เป็นชนิดใด มีเครื่องมือชำรุดหรือหลุดไปหรือไม่ และสามารถจัดฟันต่อได้หรือไม่ (ขั้นตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  2. X-ray พิมพ์ปาก ถ่ายรูป ปรับแต่งเครื่องมือจัดฟันให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (ขั้นตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายถ้ามี x-ray และแบบพิมพ์ฟันจากคลินิกเก่ามาด้วย ถ้าไม่มีจะมีค่าใช้จ่าย 1000 บาท ถ้ามีเครื่องมือหลุดติดเพิ่มตัวละ 300 บาท)
  3. จัดฟันต่อโดยมาปรับเครื่องมือเดือนละ 1 ครั้งจนจัดฟันเสร็จ (ค่าใช้จ่ายครั้งละ 1200 บาท)
  4. ถอดเครื่องมือจัดฟัน + พิมพ์ปากเพื่อทำรีเทนเนอร์ (ค่าใช้จ่าย 1000 บาท + ค่ารีเทนเนอร์ 4000 บาท)
  5. รับรีเทนเนอร์ (ขั้นตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย)
แชร์บทความนี้