วีเนียร์ ฟอกสีฟัน ทันตกรรมความงามพิษณุโลก

Wise Dental Clinic ให้บริการทำวีเนียร์ ฟอกสีฟัน และทันตกรรมเพื่อความสวยงามในจังหวัดพิษณุโลกรักษาโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสวยงามที่จะช่วยแก้ปัญหายิ้มไม่สวย สีฟันคล้ำ ฟันหน้าห่าง ฟันเรียงไม่เป็นระเบียบแต่ไม่อยากจัดฟัน เราสามารถทำให้ฟันของคุณขาวและยิ้มสวยเหมือนดาราได้ด้วยบริการฟอกสีฟันและวีเนียร์ในราคาที่เข้าถึงได้ ติดต่อเราวันนี้

ฟอกสีฟันคืออะไร ทำลายเนื้อฟันไหม

ฟอกสีฟัน เป็นการรักษาที่ช่วยให้ฟันที่มีสีคล้ำ สีเหลือง กลับมามีสีขาวขึ้นโดยใช้น้ำยาฟอกสีฟันความเข้มข้นสูงและใช้แสง Cool Light LED กระตุ้นการแตกตัวของน้ำยาฟอกสีฟันให้แตกตัวออกเป็นออกซิเจน แทรกซึมผ่านชั้นผิวเคลือบฟันเข้าไปขจัดเม็ดสีในเนื้อฟันโดยเฉพาะสีเหลือง ซึ่งก็จะทำให้ฟันขาวขึ้น การที่ฟันจะเปลี่ยนสีได้ขาวขึ้นมากน้อยแค่ไหนนั้น ก็ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ บุหรี่ เครื่องดื่ม สีของอาหาร และปัจจัยภายใน ได้แก่ การสะสมของสารมีสีในเนื้อฟันในช่วงสร้างฟันหรือฟันตาย

การฟอกสีฟันโดยการใช้แสง Cool light LED ร่วมกับน้ำยาฟอกสีฟันจะทำให้ฟันขาวขึ้นทันทีหลังฟอกแต่อยู่ได้ประมาณ 4-6 เดือน ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้ป่วย ถ้าต้องการให้ฟันที่ฟอกคงสภาพความขาวได้ยาวนาน แนะนำให้ทำการฟอกสีฟันต่อที่บ้านร่วมกับถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคล (Home-bleaching) โดยขั้นตอนการทำคุณหมอจะพิมพ์ปากเพื่อทำถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคลร่วมกับน้ำยาฟอกสีฟันเพื่อนำไปใช้ฟอกสีฟันที่บ้าน

Wise dental clinic ใช้น้ำยาฟอกสีฟันคุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษร่วมกับแสง cool light LED ทำให้ฟันขาวเร็ว ทันทีภายในเวลา 1 ชั่วโมง

การทำวีเนียร์คืออะไร

การทำวีเนียร์หรือการเคลือบฟันเป็นการทำให้ฟันขาวโดยการใช้วัสดุที่เป็นเปลือกบางๆ ครอบทับด้านหน้ากับด้านข้างของฟันซี่เดิม โดยวัสดุที่ใช้ในการทำวีเนียร์มี 2 แบบ ได้แก่

  1. วัสดุเซรามิกหรือพอร์ชเลนวีเนียร์ เป็นวัสดุเคลือบฟันที่ทำจากเซรามิกที่ใช้ทางการแพทย์ ให้ความเนียนสวยเหมือนเคลือบฟันธรรมชาติมากขึ้น สามารถเลือกรูปร่างและสีฟันตามที่ต้องการได้ โดยทั่วไปมักจะทำ 6 ซี่ของฟันหน้าบน
  2. วัสดุคอมโพสิตวีเนียร์ เป็นวัสดุเคลือบฟันที่เป็นการนำ Composite Resins มาขึ้นรูปทรงและทำให้แข็งตัว มีการใช้งานประมาณ 5-10 ปี ซึ่งจะน้อยกว่าแบบพอร์ชเลน

เมื่อเทียบกับการฟอกสีฟันแล้วละก็ การทำวีเนียร์จะสามารถทำให้ฟันขาวได้มากกว่าตามสีและรูปร่างของฟันที่ต้องการ เนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้จากการฟอกสีฟันนั้นหลักๆ จะขึ้นอยู่กับทั้งปัจจัยภายในและภายนอกของคนไข้

ติดต่อเราวันนี้

สนใจทำให้ฟันขาว ยิ้มสวย หรือแก้ปัญหาฟันห่างด้วยวีเนียร์หรือการจัดฟัน ปรึกษาคลินิกทันตกรรม Wise ได้แล้วันนี้

Wise Dental Clinic ตั้งอยู่ที่ 330 32-33 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร: 099-268-9656

ค่าใช้จ่ายสำหรับการฟอกสีฟัน ใส่วีเนียร์ของคลินิก Wise Dental พิษณุโลก

บริการราคา
ฟอกสีฟันระบบ cool light5,900 บาท
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน (ถาดฟอก+น้ำยา)3,900 บาท
ฟอกสีฟัน cool light + ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน6,900 บาท
อุดฟันห่าง1,500-3,000 บาท/ช่องว่าง
วีเนียร์ชนิดเซรามิก10,000-14,000 บาท/ซี่

ตัวอย่างเคสผู้ป่วย