ฟอกสีฟัน ขาวใน 1 ชั่วโมง คลิกดูรูปตัวอย่าง

ฟอกสีฟัน เป็นการรักษาที่ช่วยให้ฟันที่มีสีคล้ำ สีเหลือง กลับมามีสีขาวขึ้นโดยใช้น้ำยาฟอกสีฟันความเข้มข้นสูงและใช้แสง Cool Light LED กระตุ้นการแตกตัวของน้ำยาฟอกสีฟันให้แตกตัวออกเป็นออกซิเจน แทรกซึมผ่านชั้นผิวเคลือบฟันเข้าไปขจัดเม็ดสีในเนื้อฟันโดยเฉพาะสีเหลือง ซึ่งก็จะทำให้ฟันขาวขึ้น การที่ฟันจะเปลี่ยนสีได้ขาวขึ้นมากน้อยแค่ไหนนั้น ก็ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ บุหรี่ เครื่องดื่ม สีของอาหาร และปัจจัยภายใน ได้แก่ การสะสมของสารมีสีในเนื้อฟันในช่วงสร้างฟันหรือฟันตาย

Wise dental clinic ใช้น้ำยาฟอกสีฟันคุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษร่วมกับแสง cool light LED ทำให้ฟันขาวเร็ว ทันทีภายในเวลา 1 ชั่วโมง ติดต่อนัดหมายเพื่อปรึกษาคุณหมอที่ 099-268-9656 หรือ FB messenger

ตัวอย่างคนไข้ที่รับการฟอกสีฟันที่ wise dental clinic

การฟอกสีฟันโดยการใช้แสง Cool light LED ร่วมกับน้ำยาฟอกสีฟันจะทำให้ฟันขาวขึ้นทันทีหลังฟอกแต่อยู่ได้ประมาณ 4-6 เดือน ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้ป่วย ถ้าต้องการให้ฟันที่ฟอกคงสภาพความขาวได้ยาวนาน แนะนำให้ทำการฟอกสีฟันต่อที่บ้านร่วมกับถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคล (Home-bleaching) โดยขั้นตอนการทำคุณหมอจะพิมพ์ปากเพื่อทำถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคลร่วมกับน้ำยาฟอกสีฟันเพื่อนำไปใช้ฟอกสีฟันที่บ้าน

แชร์บทความนี้