คำแนะนำหลังการติดเครื่องมือจัดฟัน

  1. อาจมีอาการปวดฟัน ฟันโยกเล็กน้อย ซึ่งเป็นอาการปกติของการจัดฟัน ในช่วง 3-7 วัน หลังปรับเครื่องมือแต่ละครั้ง สามารถรับประทานยาแก้ปวดได้
  2. รักษาความสะอาดฟัน และเครื่องมือจัดฟัน โดยแปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อ และก่อนเข้านอน เป็นประจำ โดยแปรงสีฟันสำหรับจัดฟัน แปรงซอกฟัน และไหมขัดฟันตามที่คุณหมอแนะนำ
  3. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีความแข็ง เหนียว ใหญ่ (เช่น แค๊บหมู หมูกรอบ) เพราะอาจจะทำให้เหล็กหลุดได้
  4. เมื่อมีเครื่องมือหลุดชำรุด หรือปลายลวดยาวจะทำให้เกิดแผล ให้ติดต่อคลินิกเพื่อรับการแก้ไข ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อฟัน หรือเนื้อเยื่อในปาก การดูแลรักษาเครื่องมือไม่ไห้หลุด เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญต่อระยะเวลา และผลลัพธ์ของการจัดฟัน ถ้ามีเหตุทำให้เครื่องมือหลุดโดยไม่ระมัดระวัง ติดเหล็ก 2 ครั้งแรกจะไม่มีค่าบริการ แต่ครั้งต่อๆไปจะมีค่าบริการ 500 บาทต่อชิ้น
  5. บางกรณีอาจเกิดการเสียดสีระหว่างเหล็กกับกระพุ้งแก้ม ทำให้เกิดแผลระคายเคืองหรือแผลร้อนในบริเวณลิ้นหรือกระพุ้งแก้มได้ ซึ่งเป็นอาการปกติ สามารถใช้ขี้ผึ้งนำมาปั้นเป็นเม็ดเล็ก แล้วแปะติดกับเครื่องมือจัดฟันบริเวณที่เสียดสีกับแผลในช่องปาก
  6. ระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อเล่นกีฬาที่อาจเกิดการกระทบกระทั่งรุนแรง
  7. ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการคล้องยางดึงฟัน หรือการใส่อุปกรณ์เสริมพิเศษ
  8. พบทันตแพทย์ตามวันและเวลานัดโดยสม่ำเสมอการไม่มาตามนัด หรือขาดการติดต่อกับทันตแพทย์เป็นเวลานาน จำทำให้เกิดผลเสียได้ เช่น ฟันเคลื่อนเกินเลยตำแหน่งที่ต้องการ ดังนั้นการมาพบทันตแพทย์จัดฟันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
แชร์บทความนี้