ราคาจัดฟันรอบแรกที่ Wise Dental Clinic พิษณุโลก

ทางคลินิกมี โปรจัดฟันรอบแรกให้เลือก 3 แบบ คือ Plan A, Plan B, Plan C

ขั้นตอนการรักษาและค่าใช้จ่ายกรณีเลือก โปรจัดฟัน Plan A มีดังต่อไปนี้

 1. เข้ารับการตรวจเพื่อวินิจฉัยว่าจัดฟันได้หรือไม่ได้ และประเมินค่าใช้จ่ายในการเคลียร์ช่องปาก (ขั้นตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 2. พิมพ์ปาก x-ray ฟัน ถ่ายรูป พร้อมรับของแถมต่างๆมากมายมูลค่ากว่า 20000 บาท (ขั้นตอนนี้มีค่าใช้จ่าย 999 บาท)
 3. เคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟัน (ขั้นตอนนี้ไม่สามารถประเมินค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากสุขภาพช่องปาก และความจำเป็นในการเคลียร์ช่องปากของคนไข้แต่ละคนไม่เท่ากัน ทางคลินิกมีส่วนลดค่าเคลียร์ช่องปากให้มูลค่ารวมกว่า 4000 บาท และใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้)
 4. ติดเครื่องมือบน  (ขั้นตอนนี้มีค่าใช้จ่าย 1500 บาท นับเป็นงวดที่ 1 ของแผนการชำระ กรณีที่เลือกโปรจัดฟัน Plan A)
 5. ติดเครื่องมือล่าง (ขั้นตอนนี้มีค่าใช้จ่าย 1500 บาท นับเป็นงวดที่ 2 ของแผนการชำระ กรณีที่เลือกโปรจัดฟัน Plan A)
 6. ปรับเครื่องมือจัดฟันเดือนละ 1 ครั้ง จนครบ 36 เดือน ถ้าครบ 36 เดือนยังจัดฟันไม่เสร็จ ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้ว ถ้าจัดฟันเสร็จก่อนครบ 36 เดือนสามารถหยุดการชำระเงินได้เลยไม่จำเป็นต้องชำระจนครบ 36 เดือน (ขั้นตอนนี้มีค่าใช้จ่ายงวดที่ 3-9 1500 บาท และ 10-36 1100 บาท กรณีที่เลือกโปรจัดฟัน Plan A)
 7. ถอดเครื่องมือ พิมพ์ปาก (ขั้นตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการถอดเครื่องมือ พิมพ์ปาก)
 8. รับรีเทนเนอร์ (ขั้นตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ขั้นตอนการรักษาและค่าใช้จ่ายกรณีเลือก โปรจัดฟัน Plan B มีดังต่อไปนี้

 1. เข้ารับการตรวจเพื่อวินิจฉัยว่าจัดฟันได้หรือไม่ได้ และประเมินค่าใช้จ่ายในการเคลียร์ช่องปาก (ขั้นตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 2. พิมพ์ปาก x-ray ฟัน ถ่ายรูป พร้อมรับของแถมต่างๆมากมายมูลค่ากว่า 20000 บาท (ขั้นตอนนี้มีค่าใช้จ่าย 999 บาท)
 3. เคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟัน (ขั้นตอนนี้ไม่สามารถประเมินค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากสุขภาพช่องปาก และความจำเป็นในการเคลียร์ช่องปากของคนไข้แต่ละคนไม่เท่ากัน ทางคลินิกมีส่วนลดค่าเคลียร์ช่องปากให้มูลค่ารวมกว่า 4000 บาท และใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้)
 4. ติดเครื่องมือบน  (ขั้นตอนนี้มีค่าใช้จ่าย 2000 บาท นับเป็นงวดที่ 1 ของแผนการชำระ กรณีที่เลือกโปรจัดฟัน Plan B)
 5. ติดเครื่องมือล่าง (ขั้นตอนนี้มีค่าใช้จ่าย 2000 บาท นับเป็นงวดที่ 2 ของแผนการชำระ กรณีที่เลือกโปรจัดฟัน Plan B)
 6. ปรับเครื่องมือจัดฟันเดือนละ 1 ครั้ง จนครบ 36 เดือน ถ้าครบ 36 เดือนยังจัดฟันไม่เสร็จ ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้ว ถ้าจัดฟันเสร็จก่อนครบ 36 เดือนสามารถหยุดการชำระเงินได้เลยไม่จำเป็นต้องชำระจนครบ 36 เดือน (ขั้นตอนนี้มีค่าใช้จ่ายงวดที่ 3-4 2000 บาท และ 5-36 1000 บาท กรณีที่เลือกโปรจัดฟัน Plan B)
 7. ถอดเครื่องมือ พิมพ์ปาก (ขั้นตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการถอดเครื่องมือ พิมพ์ปาก)
 8. รับรีเทนเนอร์ (ขั้นตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ขั้นตอนการรักษาและค่าใช้จ่ายกรณีเลือก โปรจัดฟัน Plan C มีดังต่อไปนี้

 1. เข้ารับการตรวจเพื่อวินิจฉัยว่าจัดฟันได้หรือไม่ได้ และประเมินค่าใช้จ่ายในการเคลียร์ช่องปาก (ขั้นตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 2. พิมพ์ปาก x-ray ฟัน ถ่ายรูป พร้อมรับของแถมต่างๆมากมายมูลค่ากว่า 20000 บาท (ขั้นตอนนี้มีค่าใช้จ่าย 999 บาท)
 3. เคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟัน (ขั้นตอนนี้ไม่สามารถประเมินค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากสุขภาพช่องปาก และความจำเป็นในการเคลียร์ช่องปากของคนไข้แต่ละคนไม่เท่ากัน ทางคลินิกมีส่วนลดค่าเคลียร์ช่องปากให้มูลค่ารวมกว่า 4000 บาท และใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้)
 4. ติดเครื่องมือบน  (ขั้นตอนนี้มีค่าใช้จ่าย 3000 บาท นับเป็นงวดที่ 1 ของแผนการชำระ กรณีที่เลือกโปรจัดฟัน Plan C)
 5. ติดเครื่องมือล่าง (ขั้นตอนนี้มีค่าใช้จ่าย 3000 บาท นับเป็นงวดที่ 2 ของแผนการชำระ กรณีที่เลือกโปรจัดฟัน Plan C)
 6. ปรับเครื่องมือจัดฟันเดือนละ 1 ครั้ง จนครบ 36 เดือน ถ้าครบ 36 เดือนยังจัดฟันไม่เสร็จ ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้ว ถ้าจัดฟันเสร็จก่อนครบ 36 เดือนสามารถหยุดการชำระเงินได้เลยไม่จำเป็นต้องชำระจนครบ 36 เดือน (ขั้นตอนนี้มีค่าใช้จ่ายงวดที่ 3 3000 บาท งวดที่ 4-36 900 บาท กรณีที่เลือกโปรจัดฟัน Plan C)
 7. ถอดเครื่องมือ พิมพ์ปาก (ขั้นตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการถอดเครื่องมือ พิมพ์ปาก)
 8. รับรีเทนเนอร์ (ขั้นตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย)

อัตราค่าบริการสำหรับการเคลียร์ช่องปาก

มีข้อสงสัยสามารถซักถามได้ที่ facebook messenger, line หรือตามเบอร์โทรด้านข้าง

แชร์บทความนี้