รายละเอียดขั้นตอนและราคาการจัดฟันใส Invisalign ที่ wise dental clinic

ทาง wise dental clinic ให้บริการจัดฟันใส Invisalign 3 รูปแบบได้แก่ Invisalign go, Invisalign essential และ Invisalign full

  • Invisalign go เหมาะกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขความผิดปกติเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จัดได้เฉพาะตั้งแต่ฟันกรามน้อยถึงฟันหน้าเท่านั้น ใช้ระยะเวลาในการรักษาเพียง 3-6 เดือน
  • Invisalign essential เหมาะกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขความผิดปกติปานกลาง สามารถจัดฟันได้ตั้งแต่ฟันกรามถึงฟันหน้า ใช้ระยะเวลาในการจัดฟัน 1-3 ปี
  • Invisalign full เหมาะกับการจัดฟันที่ความซับซ้อนค่อนข้างมาก ใช้เทคโนโลยีและวัสดุที่ดีที่สุดของการจัดฟันใส ใช้ เวลาในการจัดฟัน 1-3 ปี ไม่จำกันจำนวนชิ้นงานของถาดจัดฟันใส

ขั้นตอนของการจัดฟันใส

  1. ตรวจให้คำปรึกษาและ scan ฟันโดยทันตแพทย์ที่ได้รับการอบรมการจัดฟันจาก invisalign โดยเฉพาะ
  2. ตกลงแผนจัดฟัน clincheck ร่วมกันก้บคุณหมอ โดยผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนแผน clincheck ได้จนกว่าจจะเป็นที่พึ่งพอใจ (clincheck เป็นแผนการรักษาการจัดฟัน 3 มิติ ที่ผู้ป่วยจะสามารถรู้ว่าใช้ระยะเวลาจัดฟันนานเท่าไหร่ ผลลัพธ์สุดท้ายของการจัดฟันเป็นอย่างไร)
  3. รับชิ้นงานจัดฟันใส ทำการติด Attachment และทำการ IPR ในกรณีที่จำเป็น (Attachment คือปุ่มช่วยเคลื่อนฟันจะมีสีเหมือนฟัน, IPR คือการกรอลดขนาดฟันเล็กน้อยเพื่อช่วยแก้ไขการซ้อนกันของฟัน)
  4. ติดตามผลการรักษา และรับชิ้นงานจัดฟันใสตามแผนการรักษาต่อไป

ค่ารักษาของการจัดฟันใส Invisalign

  1. Invisalign GO 69,000 บาท
  2. Invisalign Essential 99,000 บาท
  3. Invisalign Full 129,000 บาท

***ค่ารักษาทั้งหมดรวม x-ray ฟัน, Scan ฟันด้วยเครื่อง ITERO, ติด Attachment, IPR แล้ว ***

ขั้นตอนการแบ่งชำระค่ารักษา Invisalign

แชร์บทความนี้