รายละเอียดขั้นตอนการรักษาและค่าใช้จ่ายของรากฟันเทียมที่ wise dental clinic

ราคารากฟันเทียมรวมครอบฟัน neobiotech (Korea) 35,000-

ข้อดี 

รากเทียมคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม

ขั้นตอนการรักษา

ครั้งที่ 1 วางแผนการรักษา และ x-ray CT scan ค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 

ครั้งที่ 2 ผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ค่าใช้จ่าย 17,500 บาท

ครั้งที่ 3 ทำครอบฟัน ค่าใช้จ่าย 17,500 บาท

ยังไม่รวมค่าปลูกกระดูกซี่ละ 5,000-15,000 บาท (ในกรณที่จำเป็น)

ยังไม่รวมค่ากำหนดตำแหน่งรากเทียมด้วยคอมพิวเตอร์ราคา 5,000 บาท (ในกรณที่จำเป็น)

ราคารากฟันเทียมรวมครอบฟัน Neodent (Switzerland made in Brazil) 55,000- 

ข้อดี 

  1. รากเทียมมีขนาดเรียวเล็ก เหมาะกับคนไข้ที่มีกระดูกน้อย
  2. พื้นผิวรากเทียมคุณภาพดี ทำให้ยึดติดแน่นกับกระดูกได้ดี
  3. รับประกันรากเทียม 3 ปี

ขั้นตอนการรักษา

ครั้งที่ 1 วางแผนการรักษา และ x-ray CT scan ฟรี แต่มีค่ามัดจำสั่งรากเทียม 5,000 บาทเนื่องจากต้องสั่งจากต่างประเทศ (ชำระล่วงหน้า)

ครั้งที่ 2 ผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ค่าใช้จ่าย 27,500บาท

ครั้งที่ 3 ทำครอบฟัน ค่าใช้จ่าย 27,500 บาท

ยังไม่รวมค่าปลูกกระดูกซี่ละ 5,000-15,000 บาท (ในกรณีที่จำเป็น)

ค่ากำหนดตำแหน่งรากเทียมด้วยคอมพิวเตอร์ราคา 5000 บาท เมื่อปักรากเทียมตั้งแต่ 2 ซี่ขึ้นไป (ในกรณีที่จำเป็น)

ราคารากฟันเทียมรวมครอบฟัน Straumann อันดับ 1 ของโลก (Switzerland) 75,000- 

ข้อดี 

  1. รากเทียมมีความแข็งแรงสูงที่สุด 
  2. มีพื้นผิวรากเทียมที่ดีที่สุดสำหรับการยึดติดกับกระดูก 
  3. รับประกันส่วนของรากเทียมตลอดอายุการใช้งานทั่วโลก

ขั้นตอนการรักษา

ครั้งที่ 1 วางแผนการรักษา และ x-ray CT scan ฟรี แต่มีค่ามัดจำสั่งรากเทียม 10,000 บาทเนื่องจากต้องสั่งจากต่างประเทศ (ชำระล่วงหน้า)

ครั้งที่ 2 ผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ค่าใช้จ่าย 37,500 บาท

ครั้งที่ 3 ทำครอบฟัน ค่าใช้จ่าย 37,500 บาท

ยังไม่รวมค่าปลูกกระดูกซี่ละ 5,000-15,000 บาท (ในกรณีที่จำเป็น)

ค่ากำหนดตำแหน่งรากเทียมด้วยคอมพิวเตอร์ราคา 8000 บาท เมื่อปักรากเทียมตั้งแต่ 2 ซี่ขึ้นไป (ในกรณีที่จำเป็น)

แชร์บทความนี้