จัดฟันเหล็ก จัดฟันใสแตกต่างกันอย่างไร

 จัดฟันเหล็กจัดฟันดาม่อนจัดฟันใสจัดฟันใส Invisalign
วิธีการเคลื่อนฟันใช้แรงเสียดทานของเหล็กจัดฟันของลวดและยางจัดฟันใช้แรงเสียดทานของเหล็กจัดฟันกับลวดใช้แรงผลักของเครื่องมือจัดฟันใสใช้แรงผลักของเครื่องมือจัดฟันใส ร่วมกับการวางแผนการรักษาด้วย AI จากฐานข้อมูลผู้ป่วยมากว่า 20 ล้านคน
ระยะเวลา2-3 ปี1-2.5 ปี6 เดือนถึง 3 ปี1 เดือนถึง 2 ปี
ข้อดีเปลี่ยนสียางได้  -ไม่เจ็บฟัน
-เคลื่อนเร็ว(ในช่วงแรก)
-มาพบทันตแพทย์ทุก 1.5 เดือน
-ไม่ต้องเปลี่ยนยาง
-ไม่ต้องติดเหล็กจัดฟัน
-ไม่เจ็บ
-ทำความสะอาดง่าย
-ชิ้นงานใสถอดได้เคี้ยวอาหารได้สะดวก
-มาพบทันตแพทย์ทุก 1 เดือน
-ไม่ต้องติดเหล็กจัดฟัน
-ไม่เจ็บ
-ทำความสะอาดง่าย
-ชิ้นงานใสถอดได้เคี้ยวอาหารได้สะดวก
-รู้ระยะเวลารักษาชัดเจนเห็นแบบจำลองภายหลังการรักษาตั้งแต่ก่อนเริ่มจัดฟัน
-มาพบทันตแพทย์ทุก 1.5-2 เดือน
-เครื่องมือจัดฟันใสทุกชิ้นผลิตจากโรงงานที่ USA
ข้อเสีย-เจ็บ เหล็กบาดปาก
-เหล็กจัดฟันหลุดได้กินข้าวต้องใช้ความระมัดระวัง
-ทำความสะอาดยาก
-ต้องมาพบหมอทุก 1 เดือน
-เหล็กบาดปาก
-เหล็กจัดฟันหลุดได้กินข้าวต้องใช้ความระมัดระวัง
-ทำความสะอาดยาก
-ต้องใช้ความร่วมมือของคนไข้ในการใส่เครื่องมือจัดฟันใสอย่างต่อเนื่อง-ต้องใช้ความร่วมมือของคนไข้ในการใส่เครื่องมือจัดฟันใสอย่างต่อเนื่อง
ราคาไม่เกิน 40000 บาท60000-80000 บาท37000-50000 บาท69000-180000 บาท
ตารางเปรียบเทียบจัดฟันชนิดต่างๆ
แชร์บทความนี้